home back home front
2E_2

2E_1

Een handreiking voor de twice en multi exceptionele hoogbegaafden:

2E_4

2E_3

2E


Wat is 2E?

Tweemaal exceptioneel

Tweemaal bijzonder

Maar ook; MULTI-exceptioneel

Hoogbegaafd EN een (schoolgerelateerd)leer-, of gedragsprobleem

Zeer begaafden, wiskundig getalenteerden, beeldend ruimtelijke denkers, hebben vaak een andere manier van denken.
Holistisch, ruimtelijk, intuitief.
Deze leerlingen worden vaak niet herkend. Niet herkend als hoogbegaafd en niet herkend als een leerling met een (schoolgerelateerd) leerprobleem. Stealth dyslexia (onder de radar), wordt het genoemd wanneer bij een zeer begaafde de dyslexie niet wordt opgemerkt. De leerling heeft hierdoor schoolse problemen, maar scoort niet slecht genoeg (!).

Tweemaal genegeerd
zou je ze kunnen noemen.

Daarbij kan het ook voorkomen dat begaafde kinderen een misdiagnose krijgen (Webb (2005)'misdiagnosis and dual diagnoses'). Hierbij gaat het om begaafde leerlingen die geen leer- en/of gedragsprobleem hebben, maar hun begaafdheid is niet opgemerkt. Het is zelfs zo dat juist hun kenmerken van begaafdheid onterecht gelabeld worden als kenmerken van een leer- of gedragsprobleem.

"Ze is misschien wel hoogbegaafd, maar er is nog iets."

"Jullie denken dat hij hoogbegaafd is, maar hoogbegaafden hebben geen problemen."

"Ja, hoogbegaafd, maar hij is zo druk in de klas."

"We moeten eerst maar eens werken aan zijn ASS, die hoogbegaafdheid is niet belangrijk."

2e: Twice Exceptional
A new documentary film by Thomas Ropelewski