home back home front

>HB <--vs--> ASS (Autisme Spectrum Stoornis)


Naarmate er steeds meer bekend wordt over hoogbegaafdheid en met name de eigenschappen die behoren bij (hoog)begaafdheid, wordt het ook steeds duidelijker wat het verschil is tussen kenmerken die voortkomen uit (hoog)begaafdheid en kenmerken die voortkomen uit een autismespectrumstoornis (ASS).

Agnes Burger-Veltmeijer noemt het "Grey zone" ( ABV). Francisca Scholte zegt dat de misvattingen zijn begonnen met de verkeerde uitleg van het Asperger-syndroom (Asperger opnieuw gelezen: het begin van de misvatting over hoogfunctionerende autisten (2008) Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47, 273-284).

Psycholoog Simon Baron-Cohen en zijn collega's van Cambridge Autism Research Centre hebben de Autisme-spectrum Quotient, AQ, ontwikkeld om de mate van autistische eigenschappen bij volwassenen aan te geven. Bij de eerste grote meting waarbij de test gebruikt werd, scoorde de controle-groep 16,4. 80% van mensen met een diagnose van autisme of een aanverwante stoornis scoorde 32 of hoger. De test is echter niet bedoeld voor het stellen van een diagnose, velen die hoger scoren dan 32 en zelfs voldoen aan de diagnostische criteria voor het Syndroom van Asperger melden geen problemen bij hun functioneren in het dagelijks leven. Opvallend in dit onderzoek; een groep van 16 deelnemers bestond uit de winnaars van het UK Mathematics Olympiad. Deze groep scoorden allen zeer hoog en 11 hiervan voldeden aan 3 of meer DSM-IV criteria voor AS/HFA (high functioning autism). De conclusie van Baron-Cohen was dan ook; Deze AQ-lijst is goed te gebruiken als een snel instrument om individuen te plaatsen op het continuum van autisme tot normaal. En; "its potential for screening for autism spectrum conditions in adults of normal intelligence remains to be fully explored." Hierbij merkt hij op dat het alleen geldt voor normale intelligenties en dus niet bij zeer hoge intelligenties. Want deze (olympiades) scoorden allen hoog op het autisme-quotient.

ADHD of begaafd?

Welk gedrag is toe te schrijven aan ADHD en welk gedrag is toe te schrijven aan hoogbegaafdheid? Het volgende artikel heeft in balans gestaan; ADHD of begaafd?

Dr. Laura Batstra: ADHD is geen ziekte
Datum: 02 mei 2012
ADHD is onder kinderen volksziekte nummer een. Het medicijngebruik om de stoornis te bestrijden neemt al even epidemische vormen aan. Maar Altijd-Druk-Heel-Druk is meestal geen medisch probleem, zegt psycholoog Laura Batstra, onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Batstra kan ADHD vaak worden voorkomen door de diagnose niet te stellen: ADHD een ziekte noemen is een denkfout.
Zie het gehele artikel: ADHD is geen ziekte.


Misdiagnoses bij begaafde, getalenteerde en zeer creatieve kinderen en volwassenen. Dr. James T. Webb vertelt over de eigenschappen van begaafden en hoe deze verward kunnen worden met psychiatrische stoornissen, zoals AD(H)D, autisme, angststoornis en leerstoornis.