home back home front

Begaafdheid onbegrepen;

beren van jouw weg

beren van jouw weg

beren van jouw weg

beren van jouw weg

beren van jouw weg

beren van jouw weg

beren van jouw weg

"de negatieve spiraal" (Desiree Houkema van Begaafdheid in zicht)


Onderpresteren vanuit een andere manier van leren. Linda Kreger Silverman schreef o.a. het volgende:

What we have learned about gifted children (Linda Silverman) 30th anniversary, 1979-2009.
.... Creative children, culturally diverse children, mathematically talented children, children with attention deficits, highly gifted children, learning disabled children, and underachievers often are visual-spatial learners who require different teaching methods. Visual-spatial learners usually think in pictures or rely on sensing or feeling, whereas auditory-sequential learners usually think in words. Typical educational strategies are a better match for auditory-sequential learners than for visual-spatial learners.....

Bekijk je het schema van Desiree Houkema, dan valt een groot gedeelte van de onderpresteerders in de rechterkant; de creatieve uitdagende leerling en de leerling met gedrags en leerproblemen. Als je ze niet op tijd herkent, zal deze leerling vervallen in de drop-out.

Begeleiding bij onderpresteren "beren van jouw weg":

De begeleiding is gebasseerd op drie pijlers; de leerling, de ouders en de school.
Het is belangrijk dat zowel de leerling, als de ouders als school weet wat begaafdheid inhoudt; hoe herken je het, erken het en ken het.

Hieronder een opsomming van de onderdelen die door "Beren van jouw weg" worden aangeboden:

Onderpresteerder middelbare school.

*) leerstijlbepaling
*) locus of control bepaling
*) onderzoek executieve functies
*) in kaart brengen van het profiel van de leerling
*) ouders begeleiden
*) leerling motiveren
*) 1 op 1 leerling begeleiding; studievaardigheden aanleren / metacognitie
*) gesprek(ken) op school (emotional needs of the gifted)
*) meedraaien in een peergroep


Onderpresteerder basisschool.

*) leerstijlbepaling
*) denkprofiel en expressiestijl
*) meervoudige intelligentie
*) in kaart brengen van het profiel van de leerling
*) in kaart brengen intelligentie/begaafdheidsfactoren
*) opstellen aandachtspunten begeleiding op school
*) gesprek(ken) op school
*) ouder gesprekken m.b.t. opvoedings handvatten intelligente/begaafde kinderen
*) 1 op 1 leerling begeleiding
*) meedraaien in een peergroep

Animatie met uitleg over het model Talent in Ontwikkeling (Houkema & Kaput, 2011). In deze animatie wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van talenten om tot zichtbare prestaties te komen.

Voice-over tekst:
Iedereen heeft talenten en mogelijkheden om verder te ontwikkelen, ook jij! Deze ontwikkeling wordt op allerlei manieren beinvloed. Dit proces maakt dat talenten zichtbaar kunnen worden en tot prestaties leiden.

Je kunt op verschillende gebieden talenten hebben. Het ontwikkelen van jouw talenten is een echte ontdekkingsreis. Onderweg leer je steeds beter hoe jij zelf invloed kunt uitoefenen op jouw eigen ontwikkeling.

Wanneer je dit wilt onderzoeken, ben je nieuwsgierig en wil je steeds blijven leren. Daar groei je namelijk van! Met een duidelijk doel voor ogen wil je daar ook de benodigde inspanning voor leveren. En als het even lastig is, dan zet je toch door. Daar leer je juist het meest van. Je bent blij als het dan lukt!


Talent in ontwikkeling.

Door te verkennen wat bij jou past, leer je ook jouw kwaliteiten steeds beter kennen. Daar ligt jouw kracht! Natuurlijk komen er ook dingen op je pad die lastig zijn. Dit zijn voor jou de uitdagingen. Hiermee kun je leren omgaan of je kunt ze overwinnen. Het is spannend om te leren hoe je dat aan kunt pakken. Je sterke kanten kunnen dan juist van pas komen.

In jouw omgeving kun je hulp en inspiratie vinden bij anderen. Maak daar ook gebruik van. Als jouw omgeving niet met jou meewerkt, ga dan op zoek naar andere mogelijkheden. Verander wat je kunt en accepteer waar jij zelf geen invloed op hebt. Als iets echt niet lukt, dan heb jij in ieder geval gedaan wat je kon doen. Er komen vast weer nieuwe mogelijkheden!

Blijf jezelf onderzoeken en ontdek wat bij jou past. Zo kun je worden wie jij wilt en kunt zijn. Dat mag je dan ook laten zien aan anderen die belangrijk voor jou zijn. Je blijft altijd in ontwikkeling. Geniet van jouw ontdekkingsreis en blijf werken aan het het bereiken van jouw doelen. Kies wat bij jou past en deel met anderen op jouw weg!

De 8 intelligenties volgens Howard Gardner:


De 3 denkvaardigheden volgens Sternberg:


Talentontwikkeling: