home back home front

Kan ik je helpen?

SENG
Het opvoeden van een hoogbegaafd kind vergt veel creativiteit van de ouders. Het is niet makkelijk als je kind telkens weer met je in gesprek gaat of juist direct in een emotie schiet. Wat kan je doen op die momenten dat je kind niet 'gewoon' doet wat het moet doen? Wat kan je doen als je kind moeite heeft met het switchen tussen bezigheden, of niet wil ophouden met springen naast je op de bank? De hooggevoeligheid van jouw kind en van jezelf maakt het ook al niet makkelijker.

“Opvoeden door middel van belonen is voor hoogbegaafde kinderen erg belangrijk. Beloning heeft veel meer effect dan straffen, omdat hoogbegaafde kinderen zo gevoelig zijn. Een lichte straf, ongeacht verbaal of fysiek, heeft gewoonlijk een langdurig effect. De kinderen onthouden alles. Zij zijn in staat herinneringen van jaren geleden nog steeds voor de voeten te gooien van hun ouders. Waarderen en prijzen zijn krachtige vormen van beloning” (Webb, J.,et al., 2000 – p.67).

“Een machtsstrijd ontstaat vooral als een ouder niet bekend is met de kenmerken van hoogbegaafdheid en de gevolgen van deze kenmerken” (Webb, J., et al., misdiagnosis -2005 p.172)

Explosief gedrag wordt vaker gezien bij hoogbegaafde kinderen. Dit ontstaat meestal door een bekrachtiging van ouders zonder rekening te houden met de kenmerken van het hoogbegaafde kind. Dit gebeurt vaak onbewust. De ouder weet niet beter, omdat de ouder dit nooit heeft geleerd. De oplossing ligt in het cooperatief samenwerken. Leren in gesprek te gaan met je hoogbegaafde kind. Samen naar een oplossing zoeken.
Op zoek naar ouderbegeleiding voor het opvoeden van jouw hoogbegaafde kind?

Lennart (psycholoog, peers4parents facilitator) en Marita (ECHA-specialist, expert creatieve begaafdheid, peers4parents facilitator) hebben al meer dan 15 jaar ervaring met het ondersteunen van ouders, leerkrachten, zorgcoördinaten en intern begeleiders, m.b.t. hoogbegaafde kinderen.

De cursus KAN IK JE HELPEN? bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur.
De eerste 3 bijeenkomsten zijn eenmaal in de week, de daarop volgende zijn om de week. Het traject beslaat daarmee 2 maanden.