home back home front

Onderzoek naar je denkvoorkeur
m.b.v. ' het beelddenkonderzoek 'Veel hoogbegaafden hebben een voorkeur voor visueel en/of ruimtelijk denken, zij kunnen denken in beelden, in gebeurtenissen. Een paar opvallende eigenschappen van sterk visueel ruimtelijk georienteerde denkers zijn; beeldend spraakgebruik, ondersteunend met handgebaren. Woordvindingsproblemen, van de hak op de tak (lijkend) te springen. Introvert, een kat uit de boom kijker en veel tijd nodig om op te laden. Zeer gevoelig (emotionele, imaginaire en intellectuele hooggevoeligheid). Moeite met (talig) korte termijngeheugen, maar een erg goed (visueel) lange termijn geheugen. Vaak muzikale, beeldende, sportieve of drama talenten. Moeite met verhaaltjessommen (redactiesommen), spelling en automatiseren van tafels. Niet graag onder (opgelegde) tijdsdruk werken.

Wat kunt u doen?
Door het lezen over visueel ruimtelijk denken, en het (h)erkennen van een aantal bijbehorende kenmerken bij uw kind, bent u nieuwsgierig geworden, maar waarschijnlijk ook bezorgd. Wat kunt u doen?

Visueel ruimtelijk denkenden met moeite met het talige lineaire denken, hebben het moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen, maar we weten nu ook dat dit geen onwil is, maar onmacht. Door het vroegtijdig signaleren van deze manier van voorkeursdenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden. Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind een voorkeur heeft voor het visueel ruimtelijk denken of niet.

In samenspraak met ouders (en eventueel leerkracht) is er de mogelijkheid om kinderen middels een individueel onderwijskundig onderzoek op voorkeursdenken te laten onderzoeken, zodat preventieve maatregelen door ouders en leerkracht kunnen worden genomen.

De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf ongeveer vijf uur duurt. Het kind komt op twee momenten met een tussenduur van 3 a 4 weken.
Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind kan dit verslag eventueel van de ouder(s) krijgen.

Het individuele onderzoek omvat:

 • het wereldspel-onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een visueel ruimtelijke voorkeursdenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen.

 • het pedagogisch/didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.

 • een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.

 • het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.

 • een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.


 • De kosten voor een Individueel Onderwijskundig Onderzoek bedragen 595 euro, inclusief intake, onderzoek, verslag en nagesprek/uitleg met ouders. Begeleiding daarna en/of gesprekken met school vallen hier buiten.

  Als blijkt dat het kind een visueel ruimtelijke denker is (en de leeftijd van 10 bereikt heeft), zal een Beelddenkverklaring worden afgegeven.

  Mocht uw kind remedial teaching nodig hebben, dan kan dit verzorgd worden door Beren van jouw weg.
  Remedial teaching voor beelddenkers is wezenlijk anders dan remedial teaching voor taaldenkers.
  Waarbij de nadruk voor taaldenkers ligt op herhaling en inslijping, ligt de nadruk bij beelddenkers op inzicht en begrip. Daarnaast wordt uitgegaan van de visuele talenten van uw kind.


  HET VISUELE LEERSYSYTEEM, omgaan met beelddenkers. Een artikel in JSW van december 2012; JSW december 2012; Beelddenken

  Voor een totaal overzicht van gecertificeerde beelddenkonderzoekers, kijk hier.

  wereldspel