home back home front

De emotionele intensiteit van begaafden en getalenteerden.


Hoogbegaafd en hooggevoelig.
Overgenomen van de website www.everyoneweb.com/dabrowski;
overexcitabilities
Zeer gevoelige en begaafde mensen ontwikkelen zich tot hogere niveaus die betrekking hebben op: het ideale zelf, moreel besef en levensbeschouwelijk of spiritueel kader. In deze opvatting is hoogbegaafd niet zozeer afgebakend door een IQ-test, maar eerder door vijf gebieden van "overexcitabilitiy" die een ontwikkelingspotentieel verraden: het fysieke, zintuiglijke, intellectuele, beeldende en emotionele gebied. Minstens drie van deze vijf gebieden (de laatste drie) staan "wagenwijd open" voor prikkels van buitenaf welke zorgen bij 3% van de mensheid voor een bijzondere ontwikkeling, die we gewoonlijk hoogbegaafdheid noemen.
Het zijn deze mensen (Dabrowksi spreekt van eminenties) die een grote honger naar kennis en wijsheid hebben, zeer nieuwgierig zijn hun hele leven lang een enorm beeldend vermogen hebben, denken in beelden, een groot voorstelllingsvermogen bezitten en intense gevoelens kennen, ook intens kunnen meevoelen met anderen.

Wilt u weten of uw kind hooggevoelig is? Doe de checklijst: Checklijst hooggevoeligheid

Congres Centrum Begaafdheids Onderzoek (CBO); Tessa Kieboom.
Let vooral ook op het geluidsfragment van het kleine meisje (8 tot 15 minuten). ZOOOOOOOO herkenbaar!!


Begaafd gevoelig creatief visueel ruimtelijk Hoogbegaafdheid gaat vaak samen met hooggevoeligheid. Wat zeggen experts hierover?
PREZI

Lees meer: My love affair with Dabrowski's theory: a personal odyssey.