home back home front

Visual Spatial Learner


Wat nu als je kind een Visual Spatial Learner (VSL) is?

Een visual spatial learner leert vooral beeldend (visueel) en niet sequentieel maar gefragmenteerd, associatief en top-down (spatieel). In mijn praktijk komen vaak kinderen waarvan iedereen ziet dat ze slim zijn en creatief, maar dat het er niet uitkomt in de klas. Hiermee wordt bedoeld dat het kind niet extreem goed lijkt te zijn in lezen, taal en rekenen. Als je verder kijkt zie je meestal wel dat het er wel uitkomt, maar dan op andere vlakken dan schoolvakken. Deze kinderen zijn meestal te herkennen aan hun creativiteit en zijn vaak introvert.
Hieronder is een lijst overgenomen van Lesley Sword. Als je kind voldoet aan meerdere kenmerken zoals in deze lijst opgenomen, dan is het zeer waarschijnlijk dat je kind een begaafde/getalenteerde visueel ruimtelijk denkend kind is. Vaak herkent een of beide ouders de kenmerken in zichzelf.


Kenmerken van BEGAAFDE/GETALENTEERDE VISUEEL RUIMTELIJKE denkers:

 • WISC III; Ongelijke scores op de subtesten
 • Voor het 5e jaar; oorinfecties, allergieen, astma, eczeem, enz. (verminderd het gehoor)
 • Ernstig gehoorverlies op vroege leeftijd (versterkt het visueel ingesteld zijn)
 • Onoplettend en snel afgeleid
 • Slecht tijdsbesef, slecht presteren onder tijdsdruk
 • Matig (verbaal) korte termijn geheugen / zeer goed (visueel) lange termijn geheugen
 • Moeite met het af krijgen van taken en schoolopdrachten
 • Slecht handschrift of moeite om tussen de lijntjes te blijven. Te stevige pengreep en hard op het papier drukken tijdens schrijven.
 • Slechte luisterhouding, lijkt vaak niet te luisteren.
 • Houdt geen oogcontact vast.
 • Problemen met spelling en/of lezen.
 • Moeite met tabellen en/of informatieverwerking.
 • Houdt van complexe ideeen/taken en is daar goed in / maakt fouten bij makkelijke opdrachten
 • Goede stille lezer, maar heeft moeite met hardop lezen.
 • Heeft heel veel lichamelijke energie, nerveus, rusteloos, kan moeilijk stil zitten.
 • Is zeer creatief.
 • Een goede (en meestal andere soort) humor (vaak beeldende taalgrapjes).
 • Is emotioneel heel sensitief.
 • Is extreem gevoelig voor kritiek.
 • Extreem fysisch sensitief bijvoorbeeld voor geluiden en scherpe verlichting.
 • Houdt van LEGO, puzzelen, computers, computerspelletjes, televisie en het maken van dingen.
 • Is heel erg ongeorganiseerd.
 • Houdt van kunst en/of muziek.
 • Heeft een levendige fantasie en/of verontrustende dromen.
 • Herinnert zich de weg na slechts eenmaal er geweest te zijn.
 • Overgenomen van Lesley Sword (2002) en vertaald door Marita van den Hout. Mag vrij gereproduceerd en gebruikt worden www.giftedservices.com.au / www.gifted-resource-centre.org


  Hieronder is een lijst van kenmerken behorende bij Auditief-sequentiele leerstijl en Visueel-spatiele leerstijl (by Linda Kreger Silverman. Ph.D.). Zie ook de website VSL en Visueel Ruimtelijk denken

  AUDITORY-SEQUENTIAL VISUAL-SPATIAL
  Thinks primarily in words Thinks primarily in pictures
  Has auditory strengths Has visual strengths
  Relates well to time Relates well to space
  Is a step-by-step learner Is a whole-part learner
  Learns by trial and error Learns concepts all at once
  Progresses sequentially from easy to difficult material Learns complex concepts easily; struggles with easy skills
  Is an analytical thinker Is a good synthesizer
  Attends well to details Sees the big picture; may miss details
  Follows oral directions well Reads maps well
  Does well at arithmetic Is better at math reasoning than computation
  Learns phonics easilyLearns whole words easily
  Can sound out spelling words Must visualize words to spell them
  Can write quickly and neatly Prefers keyboarding to writing
  Is well-organized Creates unique methods of organization
  Can show steps of work easily Arrives at correct solutions intuitively
  Excels at rote memorizationLearns best by seeing relationships
  Has good auditory short-term memory Has good long-term visual memory
  May need some repetition to reinforce learning Learns concepts permanently; is turned off by drill and repetition
  Learns well from instruction Develops own methods of problem solving
  Learns in spite of emotional reactions Is very sensitive to teachers attitudes
  Is comfortable with one right answer Generates unusual solutions to problems
  Develops fairly evenly Develops quite asynchronously
  Usually maintains high grades May have very uneven grades
  Enjoys algebra and chemistry Enjoys geometry and physics
  Learns languages in class Masters other languages through immersion
  Is academically talented Is creatively, mechanically, emotionally, or technologically gifted
  Is an early bloomer Is a late bloomer  Wat mij telkens opvalt is, dat deze kinderen zeer gevoelig zijn. Gevoelig voor omgevings-geluiden, gevoelig voor emoties van anderen, gevoelig voor kritiek, gevoelig in hun kwetsbaarheid. In hun leerlingdossier staat steevast; niet weerbaar.

  Deze gevoeligheid is te verklaren vanuit de overexcitabilities (Dabrowski); Emotionele intensiteit.


  Ruimtelijk, maar niet visueel denken
  (Spatial, but not visual thinking; Posted by Drs. Fernette and Brock Eide at http://www.blogger.com/)

  Er zijn veel vormen van ruimtelijk denken en dit is niet hetzelfde als visueel denken.
  Ruimtelijk denken kan visueel zijn, maar hoeft niet. Ruimtelijk denken is moeilijk te trainen, het is misschien wel de meest abstracte en on-bewuste manier van leren.
  Ruimtelijk denken kan persoonlijke gebeurtenissen, herinneringen van bewegingen of manipulaties, of relaties tussen dingen betrekken. Het kan zicht, maar ook geluid, aanraking, of meer vormeloze sensaties betrekken. Ruimtelijk denken kan een serie van ideeen zijn, of mogelijkheden, of objecten, of inductieve sprongen gebaseerd op eerder geziene of ervaren patronen.
  In een studie van Max Planck werden verschillende coordinatie stappen gezien die het brein moet doorlopen wanneer deze een ruimtelijke taak moet uitvoeren.

  V is links van X. X is links van Z. Dus V is links van Z
  De 1e stap wordt gedaan in occipital-temporal gebied (visueel /auditief overlap), daarna wordt de prefrontale cortex geactiveerd (integratie), de prefrontale en parietale lobes (multisensorisch, ruimtelijk) worden actief in het laatste validatie stadium.

  Ruimtelijk denken en redeneren zijn moeilijk aan te leren, omdat deze het best geleerd kunnen worden tijdens directe ervaring, internalisatie, abstract (denken) en experimenteren.

  Denk aan de paradox dat ruimtelijk denken met zich meebrengt; de beste manier om te trainen is zowel hands-on als niet hands-on benaderingen (abstract, visueel). Het is belangrijk dat creatieve ruimtelijke denkers volop van beide mogelijkheden krijgen; werken met modellen en materialen, maar ook ZONDER materialen om te kunnen inbeelden en problemen op te lossen.
  Moeilijk te bevatten? Ruimtelijk denken is NIET met woorden en het HOEVEN geen visuele plaatjes te zijn.

  Sterke ruimtelijke denkers zijn nodig in bijna alle wetenschappelijke en technische domeinen (inclusief video gaming en software ontwerp), ontwerpen, architectuur, in het leger, wiskunde en nog veel meer...

  Ruimtelijk denken in de STEM domeinen; science, technology, engineering, and mathematics (uit; Spatial Ability for STEM Domains: Aligning Over 50 Years of Cumulative Psychological Knowledge Solidifies Its Importance (Jonathan Wai, David Lubinski, and Camilla P. Benbow Vanderbilt University))

  In dit onderzoek is gekeken naar de mate van ruimtelijk denken (spatial ability) bij de verschillende beroepen;

  ...There are reasons that teachers and humanities majors may not understand engineers and career mathematicians and vice-versa... STEM  WISKUNDE ZONDER WOORDEN  "Iemand met hoogstaande, uitzonderlijke gaven van de geest, die gedwongen wordt een beroep uit te oefenen dat louter nuttig is, is als een waardevolle, fraai gedecoreerde vaas die als een ketel wordt gebruikt." Arthur Schopenhauer (Duits filosoof, Danzig, 22 februari 1788 - Frankfurt, 21 september 1860).

  27 september 2016 ontmoette ik samen met Marion van de Coolwijk, dr. Linda Kreger Silverman. Tijdens het diner hebben we vooral HET WERELDSPEL besproken. Voor mij was deze avond heel speciaal, omdat ik al die jaren kinderen begeleid vanuit het gedachtegoed van Linda Silverman (gifted visual spatial learner) aangevuld met het wereldspel van Marion van de Coolwijk (Beelddenken). Linda Silverman werkt met een signaleringslijst met vragen, Marion van de Coolwijk werkt met het wereldspel. Ik werk met beide.