home back home front

Visual Spatial Learner


Wat nu als je kind een Visual Spatial Learner (VSL) is? Een visual spatial learner leert vooral beeldend (visueel) en niet sequentieel maar gefragmenteerd, associatief en top-down (spatieel). In mijn praktijk komen vaak kinderen waarvan iedereen ziet dat ze slim zijn en creatief, maar dat het er niet uitkomt in de klas. Hiermee wordt bedoeld dat het kind niet extreem goed lijkt te zijn in lezen, taal en rekenen. Als je verder kijkt zie je meestal wel dat het er wel uitkomt, maar dan op andere vlakken dan schoolvakken. Deze kinderen zijn meestal te...


...lees meer

2E


Wat is 2E? Tweemaal exceptioneel Tweemaal bijzonder Maar ook; MULTI-exceptioneel Hoogbegaafd EN een (schoolgerelateerd)leer-, of gedragsprobleem Zeer begaafden, wiskundig getalenteerden, beeldend ruimtelijke denkers, hebben vaak een andere manier van denken. Holistisch, ruimtelijk, intuitief. Deze leerlingen worden vaak niet herkend. Niet herkend als hoogbegaafd en niet herkend als een leerling met een (schoolgerelateerd) leerprobleem. Stealth dyslexia (onder de radar), wordt het genoemd...


...lees meer

Creativiteit


Waar komt creativiteit vandaan? 1. Het genetische aspect Iedereen begint met zijn genetische afkomst. Je krijgt 'dingen' mee van je (voor)ouders. 2. Je persoonlijke attributen Succesvolle makers hebben allen persoonlijke attributen gemeen. Dit zijn de affectieve of emotionele aspecten die een persoon nodig heeft om succesvol te worden. Sommige daarvan zijn aangeboren, anderen zijn te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; androgynie, creativiteit, verbeelding, inzicht, intuitie, openheid, naiviteit, overexcitabilities, passie voor een...


...lees meer

Emotionele Intensiteit


Hoogbegaafd en hooggevoelig. Overgenomen van de website www.everyoneweb.com/dabrowski; overexcitabilities Zeer gevoelige en begaafde mensen ontwikkelen zich tot hogere niveaus die betrekking hebben op: het ideale zelf, moreel besef en levensbeschouwelijk of spiritueel kader. In deze opvatting is hoogbegaafd niet zozeer afgebakend door een IQ-test, maar eerder door vijf gebieden van "overexcitabilitiy" die een ontwikkelingspotentieel verraden: het fysieke, zintuiglijke, intellectuele, beeldende en emotionele gebied. Minstens drie van...


...lees meer

HB vs ASS/ADHD


Naarmate er steeds meer bekend wordt over hoogbegaafdheid en met name de eigenschappen die behoren bij (hoog)begaafdheid, wordt het ook steeds duidelijker wat het verschil is tussen kenmerken die voortkomen uit (hoog)begaafdheid en kenmerken die voortkomen uit een autismespectrumstoornis (ASS). Agnes Burger-Veltmeijer noemt het "Grey zone" ( ABV). Francisca Scholte zegt dat de misvattingen zijn begonnen met de verkeerde uitleg van het Asperger-syndroom (Asperger opnieuw gelezen: het begin van de...


...lees meer

Onderpresteren


Onderpresteren vanuit een andere manier van leren. Linda Kreger Silverman schreef o.a. het volgende: What we have learned about gifted children (Linda Silverman) 30th anniversary, 1979-2009. .... Creative children, culturally diverse children, mathematically talented children, children with attention deficits, highly gifted children, learning disabled children, and underachievers often are visual-spatial learners who require different teaching methods. Visual-spatial learners usually think in pictures or rely on sensing or feeling, whereas auditory-sequential learners usually think in words...


...lees meer