BEREN VAN JOUW WEG


Beren van jouw weg

Hoogbegaafd

5 levels of giftednessBeelddenkonderzoek

Talent-Vaardig

Opvoeding

DiDo

FLOW-jongeren

Opvang

Peers_4_ParentsVisual Spatial Learner

2E

Creativiteit

Emotionele intensiteit

HB <-vs-> ASS/ADHD

Onderpresteren

TarievenDownloads
Pioneer in 3DVerrijkingswerk voor BEELDdenkers bij
P!T pioneer in 3-D :

OPEN SIM beren van jouw weg

SIFTEO CUBES

MINECRAFT

OSMO

KANO

PRIMO

OCULUS RIFTLinda Kreger SilvermanAllerlei

Dyslexie

klachtenportaal

Wat doet BEREN VAN JOUW WEG?

Beren van jouw weg; Educating the gifted with special educational needs.
Werken met en voor creatief / hoog begaafde kinderen met leer- en/of gedrags moeilijkheden.

Aangezien veel creatief hoogbegaafden en mathematisch aangelegde begaafden visueel ruimtelijk denken, is Beren van jouw weg tevens gespecialiseerd in het visueel en ruimtelijk denken als voorkeursdenken.

Creatief hoogbegaafden, extreem begaafden en hoogbegaafde 'beelddenkers', komen niet tot hun recht binnen ons onderwijssysteem. Vaak worden deze kinderen niet herkend als zijnde hoogbegaafd en krijgen dan ook niet de begeleiding die zij nodig hebben. Wanneer het kind wel wordt herkend als zijnde hoogbegaafd, dan weet men vaak niet hoe je deze kinderen kan begeleiden.

Hoogbegaafde kinderen die niet in ons onderwijssysteem passen, zijn toch wel te herkennen als zijnde begaafd als je kijkt naar hun talenten en creatieve uitingen. Het is belangrijk om te weten of het kind een begaafde of getalenteerde leerling is, omdat zij een andere manier van leren, denken en ervaren hebben.
Remedial teaching, (huiswerk)begeleiding, coaching, (educatieve) crisisopvang voor (hoog)begaafde, getalenteerde en creatieve kinderen van 3 t/m 19 jaar;

  Individueel op het kind gericht:
 • coaching bij onderpresteren
 • individuele begeleiding (Remedial Teaching) van het kind; sociaal, emotioneel, cognitief
 • begeleiding in het voorkomen van drop-out
 • begeleiding en opvang drop-out
 • onderzoek beelddenker/taaldenker
 • remedial teaching gericht op de sterke kanten van het kind (visueel / topdown / conceptueel) en sociale en emotionele begeleiding.

 • Groeps begeleiding:
  Groepsbegeleiding blijkt een van de meest effectieve begeleidingen, om het kind weer in een opwaartse spiraal te krijgen.
  Groepsbegeleiding, omdat een kind meer leert van en met elkaar. Niet alleen cognitief, maar vooral ook sociaal en emotioneel.
 • DiDo huiswerkbegeleiding; maandag, dinsdag en donderdag avond
 • FLOW-jongeren; woensdag avond (even weken)
 • crisisopvang; op afspraak

 • Congres CBO Nijmegen van 01-11-2013;


  Voorlichting:
 • voorlichting signaleren hoogbegaafde beelddenker en onderpresteren
 • voorlichting visueel of ruimtelijk denken en leren

Individueel op het kind gericht:
Adviseur; Als counseler ben ik er voor het kind en voor de ouders. Ouders kunnen met mij praten over de problemen die zij ervaren of hebben misschien gewoon behoefte aan een luisterend oor van iemand die hen begrijpt. Daarbij geef ik advies omtrent de verdere stappen welke ondernomen kunnen of moeten worden om hun kind goed te (laten) begeleiden.
Individuele begeleiding; Uw kind komt bij mij voor emotionele ondersteuning, verrijking, leren over zichzelf, leerstijlbepaling, leren leren.
Uw kind krijgt begeleiding in haar/zijn manier van leren; top-down, conceptueel, visueel, ruimtelijk.
Indien nodig kan uw kind remedial teaching krijgen op die gebieden waar extra steun nodig is.

Beelddenkonderzoek; Hoogbegaafde leerlingen leren vaak visueel (naar schatting ongeveer 75%). Scholen zijn veelal auditief gericht. Hierdoor kunnen veel hoogbegaafde leerlingen vastlopen op school. Linda Kreger Silverman (PhD. Gifted Development Center) doet al decennia lang onderzoek naar begaafde/getalenteerde visueel ruimtelijk denkende leerlingen. Visueel-spatieel lerende kinderen hebben behoefte aan een geheel andere benadering dan de auditief-sequentieel lerende kinderen.
In Nederland is het beelddenken geintroduceerd door Maria J. Krabben en onder andere verder uitgewerkt met het Wereldspel door Nel Ojemann. Vaak wordt deze manier van denken ook omschreven als beeldend-ruimtelijk (vergelijk visueel-spatieel). Om erachter te komen of het kind een beelddenker of taaldenker is, kan het beelddenkonderzoek afgenomen worden.

Groeps begeleiding:
Lessenserie PIT Peers In Tilburg; (Hoog)begaafde en getalenteerde kinderen leren samen te werken en leren te leren.
Serie PIT Peers In Tilburg; (Hoog)begaafde en getalenteerde kinderen leren projectmatig werken.
Pioneer3D E-learning; bouwen van je eigen 3D wereld, virtuele presentaties geven, leren programmeren.

Remedial Teaching:
Begaafde leerlingen zijn vaak visueel sterk en zeer creatief. Hierdoor kunnen deze kinderen een schoolgerelateerd leerprobleem ontwikkelen. Dit wil zeggen dat ze wel kunnen leren, maar niet op de manier waarop het op school wordt gegeven. "Als de leerling niet leert, zoals de leraar doceert, dan moet de leraar doceren zoals de leerling leert." En hier zit vaak het probleem. De leerkracht weet niet hoe te doceren. Vaak zeggen leerkrachten dan ook; "...het komt er niet uit.." Dit is meestal gebaseerd op de matige CITO-scores.
Remedial Teaching welke bedoeld is voor de grote groep, werkt niet bij deze kinderen. Samen met het kind gaan we uitzoeken wat zijn/haar manier van leren is. Wanneer het kind ontdekt hoe het denkt en leert, dan kan van daaruit gewerkt worden om handvatten voor het kind op te stellen.

HOE ZIEN DE KINDEREN GEPAST ONDERWIJS: Passend Onderwijs
VOLTIJDS HOOGBEGAAFDEN ONDERWIJS: hier

EEN GEHEEL ANDERE ONDERWIJS VORM; Biologisch gezien, heel natuurlijk: