home back home front

Klachtenportaal

klachtenportaal


Beren van jouw weg is verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de door ons geleverde zorg. Dit komt voort uit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Wij hebben de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.
In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en Beren van jouw weg.
De klachtenprocedure zoals hieronder beschreven is een standaardprocedure van “Klachtenportaal Zorg’. De basis van de klachtenbehandeling is dat zij samen met u beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.
Een klacht over Beren van jouw weg kan als volgt worden ingediend:
Via www.klachtenportaalzorg.nl. U vult het formulier “klacht indienen” in;
Contact via e-mail info@klachtenportaalzorg.nl
Schriftelijk, door de klacht te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Vermeldt bij het indienen van de klacht onze naam “Beren van jouw weg” en ID-nummer: 6842
Ook voor het stellen van vragen kunt u terecht bij het “Klachtenportaal Zorg”

Klachtenprocedure “Klachtenportaal Zorg"
Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.
Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, bestaat uit: Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder; Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.